Announcements

16 Nentor 2013 - policy paper Consultant; shkarko  EoI dhe ToR ;

 23 gusht 2013

 Shprehje Interesi per berber

Termat e references

 1 tetor 2013

 Shprehje interesi per trajnime profesionale ne rrobaqepsi

 termat e references

 1 tetor 2013

  Shprehje interesi per trajnime profesionale ne finance dhe llogari
 termat e references

 23 Shtator 2013 - Beneficiary Assessment Consultant; shkarko  EoI dhe ToR ;

31 Maj 2013 - "Kerkese per shprehje interesi - per Sherbime Konsulence per
"Desk reviw and assessment of labor market policies in Tirana Shkarko(EoI) dhe(ToR).

Shkurt 2013 - Kerkese per shprehje interesi - per Sherbime Konsulence per
Mbeshtetjen e NACSS ne Ndertimin e nje Kornize Politikash dhe te nje
Strategjie te Qendrueshme dhe nje Plani Veprimi ne Shperndarjen e
Sherbimeve te Perkujdesit Social te Decentralizuara nen Programin IPA
Adriatic Wellfare MIX.  Download/Shkarko: [Expression of Interest] [Terms of References]

 

Dhjetor 2012 -
Kerkese per shprehje interesi - Request for Expression of Interest for
Consultancy services, to support NCSS, for conduction of Vulnerability
Gap Analysis Report with regard to Adriatic Welfare MIX project (IPA
Adriatic CBC Programme 2007-2013, Second Call for Project Proposals). 

 

SHKURT 2012 - Kerkese per shprehje interesi:

 

Kerkese per shprehje interesi - Konsulent per trajnime profesionale prane bizneseve Tirane & Durres

Kerkese
per shprehje interesi - Konsulent per realizimin e trainimit ne
"Ngritjen e nje bisnesi te vogel" per Tiranen dhe Durresin

Kerkese per shprehje interesi - Konsulentit per Projektimin dhe Supervizimin e punimeve civile per projektet e Grandeve

Kerkese per shprehje interesi - Konsulent per kryerjen e sherbimit te keshillimit per mikrograntet ne Tirane

Kerkese per shprehje interesi - Konsulent per kryerjen e sherbimit te keshillimit per mikrograntet ne Durres

 

Janar 2012 - Kerkojme Shprehje Interesi per ofrimin e formimit profesional per te rinjte ne deget:

GJUHA ANGLEZE

GJUHA GJERMANE

PUNIM DURALUMIN

ESTETIKE

GUZHINIERE

PARUKERI TIRANE

PARUKERI DURRES

SEKRETARI

AUTOSERVIS

 

2011 - Kerkese per shprehje interesi:

4 Korrik 2011 - Kerkese
per shprehje Interesi - Request for Expression of interest for
Consultancy services, to support NCSS for writing a project proposal for
IPA Adriatica CBC programe 2007-2013 second call".

Corporate Site - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.